محسنی اژه‌ای: تایید حکم اعدام ۲ مفسد اقتصادی

یکی از این افراد به نام “وحید مظلومین” فرزند حبیب‌الله و نفر دوم “محمداسماعیل قاسمی” فرزند غلامعلی معروف به “محمدسالم” است

UP